vn en

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 
+84-8-62862664 - Hotline: 0985 459 559 - Email : sales@minhphuco.vn
Website: www.minhphuco.vn - www.locthuyluc.vnwww.thuyluckhinen.vn

Máy sấy khí kiểu hấp thụ Lode Star, Nhiệt độ điểm sương: -40 oC và -70 oC

MÁY SẤY KHÍ KIỂU HẤP THỤ LODE STAR - TAIWAN
Có 2 loại thông dụng sau:
Loại RD (Nhiệt độ điểm sương: -40 oC)
Lọc RDU (Nhiệt độ điểm sương: -70 oC)
To Top